Fundacja “La Fontaine”

Krzewimy działalność kulturalną i oświatową.

Dlaczego ?

Fundacja “La Fontaine” powstała 24.07.2019 roku. Naszymi Fundatorami są Panie Kaja Olechowska i Anna Nowacka – Devillard. Jesteśmy pod nadzorem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Mieścimy się w Warszawie. Działamy na terenie całego kraju jak i poza nim. Zajmujemy się promocją Polski na arenie międzynarodowej jak i integracją europejską, w tym też polsko-francuską.

Powstaliśmy po to by pomagać innym.

Co robimy ?

“La Fontaine” powstała po to by krzewić działalność kulturalną i oświatową. Z tego powodu podejmujemy wiele działań, które pomogą je rozwinąć: inicjujemy, wspieramy jak i promujemy projekty edukacyjne, sportowe, kulturalne i ekologiczne np. budujemy infrastrukturę sportową, czy też wspomagamy osoby wybitnie uzdolnione.

Chcemy zapobiegać bezrobociu, dlatego dążymy do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, a także wyrównujemy szanse w edukacji. Co więcej integrujemy lokalną społeczność, pomagamy osobom starszym i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmujemy też działania proekologiczne. 

Projekty realizowane ze środków  budżetu państwa.

“La Fontaine” powstała po to by pomagać osobom wykluczonym. Część z naszych działań finansujemy w ramach realizacji projektów ze środków budżetu Państwa.

Lektury dla Niesłyszących

Tłumaczymy książki dla dzieci na język migowy

Masz pytania – napisz do nas

zgoda

9 + 9 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content