Informacja publiczna o podpisaniu umowy z Powiatem Wołomińskim

 

Informujemy, że w dniu 11 maja 2021r. Fundacja “La Fontaine” zawarła umowę z Powiatem Wołomińskim na realizację zadania publicznego pod tytułem „Profilaktyka uzależnień – materiały promocyjne i edukacyjne” (Umowa nr 178.2021).

Powiat Wołomiński współfinansuje zadanie w kwocie 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy). Łączna wartość zadania wyniesie: 27 800 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset zł 00/100).

 

Informacje:

Informacje udzielane są pod nr tel +48 574 770 747

lub adresem e-mail: kontakt@fundacjalafontaine.org

Skip to content