Akademia Dobrego Życia na Woli 

To projekt polegający na poprowadzeniu grupowych form wsparcia dla:

  • dorosłych mieszkańców Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zagrożonych uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie, doświadczających kryzysu emocjonalnego o charakterze sytuacyjnym;
  • osób z syndromem DDA/DDD (Dorosłe Dzieci Alkoholików/Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych).

Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać także ze wsparcia indywidualnego.

Cele i założenia niniejszego projektu:

1)umożliwienie dzielenia się własnymi doświadczeniami z osobami zmagającymi się z podobnymi trudnościami;

2)stworzenie miejsca bezpiecznej wymiany doświadczeń i informacji dla osób zmagających się z podobnymi trudnościami;

3)ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych w okresie dojrzewania.

Co zyskują uczestnicy w projekcie?

Dzięki uczestnictwie w zajęciach nastąpi:

  • Zwiększenie wiedzy na temat specyfiki doświadczanej trudności, lokalnej oferty pomocowej w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom oraz doświadczanej trudności, profilaktyki uzależnień;
  • Nabycie i/lub zwiększenie sposobów radzenia sobie z doświadczanymi trudnościami.
  • Podniesienie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych wśród rodziców biorących udział w programie;
  • Otrzymanie wsparcia i opieki psychologicznej/pedagogicznej dla rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży, dla DDA/DDD, dla osób dorosłych będących w kryzysie emocjonalnym o podłożu sytuacyjnym;
  • Podniesienie samooceny;
  • Aktywizacja do działania i poczucie sprawczości wśród uczestników;

Grupy wsparcia oraz warsztaty i spotkania indywidualne prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę (psychologów/pedagogów/terapeutów/trenerów).

Ze względu na epidemię COVID-19 zajęcia prowadzone będą zarówno stacjonarnie jak i online.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty wsparcia.

Zgłoszenia do projektu:

Tel. 574 770 747

Mail: k.sienicka@fundacjalafontaine.org

  

Zapisy na projekt

zgoda

9 + 3 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content