Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Projekt “Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami” realizowany jest na terenie m.st. Warszawy

 

Projekt skierowany jest do Mieszkańców Warszawy – osób z niepełnosprawnościami

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o
 1. znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 

Usługi asystenckie mają na celu umożliwienie Uczestnikom bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

 

W ramach projektu oferujemy wsparcie asystenta wśród uczestników poniżej 16 roku życia w zakresie:

 • pomocy w dotarciu do i z placówki oświatowej
 • pomocy w dotarciu na i z terapii i rehabilitacji
 • aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych
 • uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych,sportowych

 

W ramach projektu oferujemy wsparcie asystenta wśród uczestników powyżej 16 roku życia w zakresie:

 • pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego
 • pomocy w załatwianiu spraw urzędowych
 • asystowaniu podczas wizyt u lekarzy i na rehabilitacji
 • asysty w drodze do i  z wybranego przez Uczestnika miejsca oraz asystowania w trakcie wykonywanych tam czynności ( spacery, dodatkowe zajęcia i szkolenia, aktywności rekreacyjne, pobyt w bibliotece itp.)
 • uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych,sportowych

 

Termin realizacji zadania: styczeń 2023 – grudzień 2023

 REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Zgłoszenia

  Zadzwoń do nas lub napisz i dowiedz się więcej. 

tel. 575866880
e-mail: a.dylla@fundacjalafontaine.org 

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Państwa

       

Zapisy na projekt

zgoda

3 + 1 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content