Asystent – przyjaciel osoby
z niepełnosprawnością 

 

Szanowni Państwo,

Fundacja „La Fontaine” realizuje projekt pn. „Asystent – przyjaciel osoby z niepełnosprawnością” finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego oraz ze środków pochodzących z m.st. Warszawy. Zadanie realizowane jest w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

 

Program skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Warszawy – osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają pomocy asystenta wspierającego w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomocy w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

Zadania asystenta osób niepełnosprawnych:

 • Ograniczenie skutków niepełnosprawności;
 • Stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności,
  umożliwienie jej realizowania prawa do niezależnego życia;
 • Pomoc przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie im uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

 

Zapraszamy do skorzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystenta są bezpłatne.

 

Zapisów można dokonywać drogą telefoniczną lub mailową.

 

tel. 575 866 880

e-mail: a.dyla@fundacjalafontaine.org

   

  Masz pytania – napisz do nas

  zgoda

  11 + 14 =

  Nazwa

  Fundacja
  „La Fontaine”

  Email

  kontakt@fundacjalafontaine.org

  Adres

  ul. Wandy Rutkiewicz 2
  02-956 Warszawa

  Dane podatkowe

  NIP: 9512490265

  KRS: 0000803867

  REGON: 38436053100000

  Nr rachunku bankowego: 

  14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

  Skip to content