Czy wiesz że…

Fundacja „La Fontaine” we współpracy z gminami na terenie województwa mazowieckiego realizuje projekt pt.  „Czy wiesz że…”.

Dla kogo: młodzież w przedziale wiekowym 15-20 lat, rodzice dzieci i młodzieży

Miejsce realizacji: sale szkoleniowe na terenie województwa mazowieckiego oraz szkoły ponadpodstawowe w tym szkoły branżowe na terenie województwa mazowieckiego

Gminy objęte programem to: Piaseczno, Mrozy, Żyrardów, Łochów, Ostrów Mazowiecka, Maków Mazowiecki

 

Poruszane zagadnienia:

 

Warsztaty profilaktyczne będą obejmowały następujące zagadnienia:

1) realizacja profilaktyk dotyczących zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowychi nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.
2) ograniczenie używania narkotyków, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy” i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Łącznie przewidujemy, przeprowadzenie 60h warsztatów dla 180 uczestników  

Zgłoszenia do projektu:

kontakt@fundacjalafontaine.org 
tel: +48 575 990 977

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzezwosci

 

Zapisy na projekt

zgoda

5 + 3 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content