Działamy Razem

Projekt „Działamy razem” dla osób z niepełnosprawnościami powyżej 16 roku życia oraz członków ich rodzin/ opiekunów:

2023 z powiatu żyrardowskiego

2024 z powiatu wołomiński

2025 z powiatu mińskiego

 

Projekt ten ma na celu wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu wraz ze wsparciem rodzin i/lub opiekunów tych osób. Program obejmuje 36 godzin spotkań indywidualnych oraz 186 godzin poszczególnych działań i warsztatów:

Wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej poprzez
pobudzanie ich motywacji do podjęcia zatrudnienia oraz pomocy na etapie poszukiwania
pracy (m.in. rozpoznanie rynku pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej)

Prowadzenie działań mających na celu naukę lub doskonalenie umiejętności spędzania
czasu wolnego, zwiększających aktywność osób z niepełnosprawnościami w formie
warsztatów rozwijających ich umiejętności i pasje, przykładowe tematy zajęć:
– Las w słoiku
– Malowanie na szkle
– Nauka śpiewania
– Recytujemy poezję własną i nie tylko
– Klub Książki
– Malowanie ekotoreb
– Relaksacja, muzykoterapia
– Malowanie na drewnie
– Drugie życie starych rzeczy
– Kącik kinomana
– Obsługa smartfonów

Prowadzenie działań zwiększających komfort życia osób z niepełnosprawnościami w
formie następujących warsztatów:
– Samoświadomość w obszarze sfery myślenia, odczuwania i działania – Odkrycie własnych zasobów i potencjału.
  Budowanie poczucia własnej wartości.
– Radzenie sobie ze stresem
– Zarządzanie emocjami
– Asertywność. Dbamy o własne granice.
– Przyjmowanie i wyrażanie krytyki
– Nawiązywanie kontaktów
– Radzenie sobie z trudnościami
– Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
– Komunikacja interpersonalna
– Profilaktyka uzależnień
– W poszukiwaniu siebie – co lubię, o czym marzę, czego chcę i jak mogę to osiągnąć

Indywidualne poradnictwo/doradztwo prawne, psychologiczne i seksuologiczne dla osób
niepełnosprawnych oraz rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych uczestniczących w
zadaniu. Tematyka poradnictwa będzie dostosowana do zgłaszanych przez Uczestników
potrzeb – do ich dyspozycji będzie prawnik, psycholog oraz seksuolog.

Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami
uczestniczących w projekcie.

Zgłoszenia do projektu:

a.krawczyk@fundacjalafontaine.org
tel:  733 722 574

 

„Zadanie publiczne sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS  

Zapisy na projekt

zgoda

12 + 14 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content