Kobieta na PLUS 

Kobieta na Plus to  działania edukacyjne i wspierające dla kobiet funkcjonujących w rodzinach dotkniętych przemocą.

Program obejmować będzie cykl 15 szkoleń, każde po 2 godziny, mających na celu wesprzeć kobiety objęte pomocą, podniesienie ich samooceny, wzmocnienie postawy asertywnej, podniesienie kompetencji wychowawczych i społecznych, reintegrację społeczną oraz zapobieganie patologiom społecznym.

Tematy zajęć:

1) Profilaktyka uzależnień.

2) Jak przestać się bać?

3) Eliminowanie zachowań autodestrukcyjnych.

4) Jak kochać i wymagać?

5) Wyznaczanie granic.

6) Rozwiązywanie konfliktów.

7) Postawa asertywna a nie roszczeniowa.

8) Pokonaj stres.

9) Jak radzić sobie z emocjami?

10) Komunikacja interpersonalna.

11) Jak gospodarować budżetem?

12) Sztuka negocjacji.

13) Autoprezentacja.

14) Pokonaj stres.

15) Jak mówić by nas słuchali?

Zgłoszenia do projektu:

Tel. 574 770 747

Mail: k.sienicka@fundacjalafontaine.org

           

Zapisy na projekt

zgoda

8 + 14 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content