Młodzi odpowiedzialni za kółkiem

Celem szczegółowym zadania jest ograniczenie rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych. Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych wśród młodzieży w wieku 16-24 lat w celu podniesienia świadomości młodych kierowców.
Zachowania młodych kierowców niejednokrotnie cechuje brak doświadczenia i wynikająca z tego brawura i ryzykowne zachowania na drodze, kierowanie pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji zmieniających świadomość. W tej grupie wiekowej dość duży odsetek stanowią sprawcy wypadków drogowych i innych zdarzeń drogowych.

 

Dlatego też podstawowym celem programu jest podniesienie świadomości młodych kierowców poprzez przekazanie na organizowanych spotkaniach wiedzy teoretycznej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów Video.

W ramach zadania przeprowadzone zostanie: 15 warsztatów dla 15 grup liczących 15-20 osób.

Każdy warsztat będzie trwał 4 godziny dydaktyczne i będzie obejmował tematy:

1. Podniesienie świadomości młodych kierowców – m.in. przecenianie własnych możliwości, subiektywne postrzeganie ryzyka, brak doświadczenia. Warsztat w formie zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone przez instruktora/ szkoleniowca/pedagoga/ psychologa/terapeutę/instruktora jazdy.

2. Warsztaty z zakresu zmian prawnych w ruchu pieszych i kierowców, odpowiedzialność karna kierowców – Warsztat w formie zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone przez instruktora/ szkoleniowca/instruktora jazdy/prawnika.

3. Warsztaty związane z zagrożeniami jakie niosą za sobą substancje psychoaktywne, a jazda samochodem – prowadzone przez terapeutę uzależnień w formie wykładu.

4. Zagrożenia na drodze, które są spowodowane udziałem młodego kierowcy – zajęcia prowadzone przez instruktora/ szkoleniowca/instruktora jazdy/prawnika.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby w wieku 16-24 lat posiadające prawo jazdy badź zamierzające je uzyskać w niedalekiej przyszłości

Dodatkowe informacje 

k.krasnodebska@fundacjalafontaine.org

tel. 537 109 531

 

 „Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego” 

 

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia i #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzezwosci

Nasze Social Media z projektu

Zapytaj o co chcesz

zgoda

3 + 12 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content