Nauka języka polskiego

Dla kogo: Program skierowany jest do:

– dzieci i młodzieży (od 3. roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 24. roku życia)  przybyłych z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 r., mieszkających obecnie w Warszawie
– osób przybyłych z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 r. pracujących w szkołach i przedszkolach w Warszawie w roli pomocy nauczyciela.

 Status: Projekt realizowany  jest od 16 stycznia do 31 marca

 Finansowanie: Program jest finansowany ze środków m. st. Warszawy

 Opis projektu:

Celem zadania jest organizacja nauki języka polskiego dla osób przybyłych z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na jej terytorium. Chcemy aby osoby te miały możliwość opanowania podstawowego zasobu słownictwa pozwalającego im na komunikowanie się w języku polskim oraz zostały przygotowane do obcowania z polską kulturą i językiem.

Podczas realizacji projektu zorganizowane zostaną kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy dostosowane do ich wieku, potrzeb i możliwości. Działania te obejmą dzieci i młodzież (od 3. roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 24. roku życia)  przybyłych z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 r., mieszkających obecnie w Warszawie oraz osób przybyłych z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 r. pracujących w szkołach i przedszkolach w Warszawie w roli pomocy nauczyciela.

W zadaniu tym uwzględnione zostały działania mające na celu:

– wzmocnienie komunikacji w języku polskim w sytuacjach codziennych związanych z organizacją życia w Polsce,
– nabycie umiejętności pisania krótkich tekstów i rozumienie najważniejszych treści i intencji w nich zawartych,
– poszerzanie wiedzy o kulturze polskiej.

Działania te będą organizowane w formie zajęć grupowych.

Kursy będą organizowane na poziomach:

A1, A2, B1, B2, C1 w zależności od potrzeb Beneficjentów

Zgłoszenia

  Zadzwoń do nas lub napisz i dowiedz się więcej. 

tel. 574-770-747

e-mail: m.ciupa@fundacjalafontaine.org 

„Zadanie publiczne realizowane ze środków m. st. Warszawy”

Zapisy na projekt

zgoda

13 + 8 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content