Opieka Wytchnieniowa

Opieka Wytchnieniowa to innowacyjny program stworzony z myślą o wsparciu członków rodzin oraz opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Naszym głównym celem jest zapewnienie doraźnej i czasowej pomocy poprzez usługi opieki wytchnieniowej, aby umożliwić odciążenie od codziennych obowiązków związanych z opieką nad osobami z niepełnosprawnością.

 

Dla Kogo?

 

Dedykowany naszemu programowi są członkowie rodzin oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych, szczególnie:

  • Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.

 

Nasza inicjatywa ma na celu umożliwienie czasowego odciążenia od obowiązków opieki, poprzez zapewnienie wsparcia w postaci czasowego zastępstwa. Dzięki temu, członkowie rodzin oraz opiekunowie będą mieli możliwość skorzystania z czasu na odpoczynek, regenerację oraz załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej są również dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie mogą wykonywać swoich obowiązków.

 

Jak możesz do nas dołączyć?

 

Jesteśmy przekonani, że nasz program przyniesie ulgę oraz wsparcie tym, którzy codziennie angażują się w opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami. Razem możemy uczynić życie łatwiejszym i bardziej zrównoważonym dla wszystkich zaangażowanych.

 

Aby skorzystać z programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – Edycja 2024, skontaktuj się z Angelika Krawczyk:

 

Dołącz do nas już dziś i odkryj możliwości, jakie daje nasz program dla Ciebie i Twojej rodziny.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

       

Masz pytania?

zgoda

2 + 12 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content