PoMoc i Szanse 

Projekt jest skierowany do ofiar (18+) przemocy oraz sprawców przemocy domowej, rodzin z dysfunkcjami, w których dochodzi do aktów przemocy nie tylko fizycznej ale i psychicznej, także pod wpływem alkoholu bądź innych środków psychoaktywnych. Zadaniem projektu jest prowadzenie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, a także prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy.

W ramach projektu:

 

Spotkania w grupach wsparcia dla ofiar przemocy, zajęcia prowadzone będą przez psychologa.

Spotkania grupy wsparcia dla osób stosujących przemoc wobec rodziny. Terapia grupowa.

Mediacje rodzinne i okołorozwodowe. Prowadzenie mediacji między ofiarami a sprawcami przemocy, mające  na celu rozwiązywanie problemów codziennych (np. opieka nad dziećmi, zamieszkiwanie, kontakty z dziećmi i etc.)

Terapia indywidualna dla ofiar przemocy. Indywidualne spotkania z terapeutą celem przepracowania traumy i podwyższenia samooceny.

Terapia indywidualna dla sprawców przemocy. Indywidualne spotkania z terapeutą celem przepracowania problemów z radzeniem sobie z emocjami i niepanowaniem nad sobą, braku kontroli.

Warsztaty edukacyjne z zakresu: profilaktyki uzależnień, radzenia sobie ze stresem, panowania nad emocjami.

Dzięki realizacji projektu, zarówno ofiary przemocy jak i sprawcy, a także dzieci z rodzin przemocowych objętych programem otrzymają kompleksową pomoc psychologiczną
i terapeutyczną, która przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wykluczenia społecznego osób funkcjonujących lub pochodzących z rodzin przemocowych.  A poprzez udział w warsztatach edukacyjnych ich wiedza i świadomość znacznie wzrośnie oraz pozwoli powrócić tym osobom do normalnego trzeźwego funkcjonowania w społeczeństwie bez stosowania przemocy oraz podjąć walkę z nałogiem.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

 

   

  Masz pytania – napisz do nas

  zgoda

  10 + 9 =

  Nazwa

  Fundacja
  „La Fontaine”

  Telefon

  +48 574 770 747

  Email

  kontakt@fundacjalafontaine.org

  Adres

  ul. Wandy Rutkiewicz 2
  02-956 Warszawa

  Dane podatkowe

  NIP: 9512490265

  KRS: 0000803867

  REGON: 38436053100000

  Nr rachunku bankowego: 

  14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

  Skip to content