Pomoc Uchodźcom z Ukrainy – nauka języka polskiego

Dla kogo: 

  • dzieci i młodzież (od 3. roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej a w przypadku niepełnosprawnych do 24. roku życia) przybyłych z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 roku, obecnie mieszkających w Warszawie
  • osób dorosłych przybyłych z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 roku, obecnie mieszkających w Warszawie i planujących tu dłuższy pobyt

Status: Zakończony

Finansowanie:  Działanie sfinansowane ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018- 2030

Opis projektu:

Celem zadania jest organizacja nauki języka polskiego dla osób przybyłych z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na jej terytorium. Chcemy aby osoby te miały możliwość opanowania podstawowego zasobu słownictwa pozwalającego im na komunikowanie się w języku polskim oraz zostały przygotowane do obcowania z polską kulturą i językiem.

Podczas realizacji projektu zorganizowane zostaną kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy dostosowane do ich wieku, potrzeb i możliwości. Działania te obejmą dzieci i młodzież (od 3. roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 24. roku życia) przybyłe z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 r., mieszkające obecnie w Warszawie
oraz osoby dorosłe przybyłe z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 r., które planują pozostać tu na dłuższy okres czasu.

W zadaniu tym uwzględnione zostały działania mające na celu:
– wzmocnienie komunikacji w języku polskim w sytuacjach codziennych związanych z organizacją życia w Polsce,
– nabycie umiejętności pisania krótkich tekstów i rozumienie najważniejszych treści i intencji w nich zawartych,
– poszerzanie wiedzy o kulturze polskiej.

Zajęcia będą organizowane w salach Polsko – Francuskiej Szkol Podstawowej „La Fontaine”
przy ul. Wandy Rutkiewicz 2 w Warszawie.

 

Zgłoszenia

  Zadzwoń do nas lub napisz i dowiedz się więcej. 

tel. 574-770-747

e-mail: m.ciupa@fundacjalafontaine.org 

„Działanie sfinansowane ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018- 2030”

Zapisy na projekt

zgoda

1 + 2 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content