Powiedz STOP – profilaktyka i edukacja społeczna   

 

Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 2024-2026 Powiedz STOP – profilaktyka i edukacja społeczna   

 

Termin realizacji zadania: 20.03.2024 – 30.11. 2026r 

Celami realizacji zadania są:  

 1. Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
 2. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej na temat przemocy domowej, w tym działania bezpośrednie skierowane do służb pomocowych.
 3. Ochrona i pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej.
 4. Upowszechnianie informacji na temat podmiotów działających na rzecz osób dotkniętych przemocą domową i rodzaju świadczonej pomocy.
 5. Prowadzenie działań edukacyjnych profilaktycznych przez organizacje pozarządowe.
 6. Prowadzenie kampanii społeczno-informacyjnych związanych z tematyką przeciwdziałania przemocy.

 

  Działania w ramach programu  :

 Trening Zastępowania Agresji (TZA)

 • Składa się z trzech komponentów:
  1. Trening umiejętności społecznych
  2. Trening kontroli złości
  3. Trening wnioskowania moralnego
 • Cele uczestników:
  • Nabywanie umiejętności społecznych i asertywnej komunikacji
  • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zachowaniom manipulacyjnym
  • Identyfikacja czynników wyzwalających złość i stosowanie technik jej redukcji
  • Stosowanie samooceny i nagradzanie siebie za postępy

  Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne

  Oferowanie doraźnego wsparcia dla rodziców borykających się z emocjami oraz przemocą domową. 

 

   Szkolenia dla Instytucji uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty”

  Szkolenia mające na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. 

 

  Warsztaty dla dzieci i młodzieży ze szkół

Warsztaty psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne

Tematyka warsztatów:

 • „Słuchajmy Siebie Nawzajem: Warsztaty Komunikacji Bez Przemocy”
 • „Mocne Jak Superbohaterowie: Budowanie Samooceny u Dzieci”
 • „Barwy Przyjaźni: Jak Rozpoznawać i Przeciwdziałać Przemocy w Szkole”

 

   Lokalna kampania społeczna – Powiedz STOP

 • Internetowa kampania profilaktyczna na terenie województwa mazowieckiego, zawierająca informacje o rodzajach przemocy oraz dostępnej pomocy.

 

Działania projektowe skierowane są do mieszkańców 

gminy wiejskie: Zielonka Parcele, Małkinia górna, Jabłonna, Józefosław

 

 

Zapisy i więcej informacji:

 Numer telefonu: +48 537 109 531

 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

 

 #Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzeźwości

Masz pytania?

zgoda

15 + 14 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content