Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Termin realizacji zadania: 9.04.2024 – 15.12. 2024

 

Głównym celem projektu ,jest zwiększenie umiejętności wychowawczych uczestników oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców na takie, które będą skutecznie zapobiegały lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych lub ryzykownych u dzieci i młodzieży. Poprzez edukację i wsparcie psychologiczne, projekt dąży do wyposażenia rodziców i wychowawców w narzędzia niezbędne do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami wychowawczymi oraz tworzenia sprzyjającego środowiska rozwoju dla dzieci.

 

 

W ramach projektu oferujemy:

– Warsztaty psychologiczne

Program składa się z 10 warsztatów (40 godzin dydaktycznych) dla każdej z grup , zostaną utworzone II grupy ,co łącznie daje 80 godzin zajęć.

Każdy warsztat będzie trwał 4 godziny dydaktyczne i będzie obejmował tematy:

  1. Nauka i rozmowa o uczuciach
  2. Stawianie granic i wymagań
  3. Wspieranie samodzielności dzieci
  4. Rozwiązywanie konfliktów i problemów
  5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
  6. Radzenie sobie z trudnymi uczuciami dzieci
  7. Budowanie zdrowych relacji rodzeństwa
  8. Akceptacja i Wspieranie Rozwoju Nastolatków
  9. Zapobieganie zachowaniom ryzykownym.
  10. Rozwój kompetencji wychowawczych

Program rekomendowany „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” kierujemy do szkół z gmin wiejskich ,miejsko-wiejskich : Łomianki, Sokołów Podlaski, Jadów i Stare Babice

Jeśli jesteś zainteresowany, zgłoś się do nas:

Zadzwoń do nas lub napisz i dowiedz się więcej. 

La Fontaine – Kamila Krasnodębska 

tel. +48 537 109 531
e-mail: k.krasnodebska@fundacjalafontaine.org

 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

 

Zapytaj o co chcesz

zgoda

11 + 5 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content