Szkoła dla Rodziców

Fundacja „La Fontaine” we współpracy z gminami na terenie województwa mazowieckiego realizuje projekt pt.  „Szkoła dla rodziców”.

Dla kogo: młodzież w przedziale wiekowym 15-20 lat, rodzice dzieci i młodzieży

Miejsce realizacji: sale szkoleniowe na terenie województwa mazowieckiego oraz szkoły ponadpodstawowe w tym szkoły branżowe na terenie województwa mazowieckiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach szkoły z gim: Piaseczno, Mrozy, Łomianki, Sokołów Podlaski, Jadów

 

Poruszane zagadnienia:

 

Warsztaty przeznaczone są dla tych, którzy chcą:

– poznać świat uczuć dziecka i odpowiednio na niego reagować,
– poprawić jakość porozumiewania się z dzieckiem,
– lepiej poznać potrzeby dziecka i właściwie je zaspokajać,
– umiejętnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe z dzieckiem,
– adekwatnie nagradzać i pozwalać ponosić konsekwencje zachowania,
– potrafić zachęcać dziecko do nauki i współpracy,
– przygotować dziecko do samodzielnego oraz odpowiedzialnego życia.
– zapoznać się z tym, jak zapobiegać ryzykownym zachowaniom  

Zgłoszenia do projektu:

kontakt@fundacjalafontaine.org 
tel: +48 575 990 977

 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzezwosci

Zapisy na projekt

zgoda

14 + 6 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content