Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych ma na celu nauczenie jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi, jak współpracować w grupie.

 

Prowadzone zajęcia i realizacja działania będą skupiać się przede wszystkim na rozwijaniu kluczowych kompetencji społecznych, takich jak współpraca w grupie, rozwijanie zainteresowań, przełamywanie barier. Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci będą zdolne do lepszego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi oraz rówieśnikami. Podczas zajęć nabędą umiejętności:

– inicjowania i właściwego prowadzenia rozmowy;

– dyskutowania;

– wyrażania krytyki i reagowania na nią;

– radzenia sobie z uczuciami i emocjami;

– słuchania innych, zadawania pytań;

– asertywności;

– współpracy w grupie;

– rozwiązywania konfliktów.

Cykl zajęć dla każdej grupy to 10 spotkań po 2 godziny.
Zajęcia będą się odbywały w grupach max. 8 osobowych z podziałem na grupy wiekowe (6 -9 lat,10-13, 13 – 18 lat).

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież z powiatów piaseczyńskiego i grójeckiego.

 

 

Zgłoszenia do projektu:

a.licygiewicz@fundacjalafontaine.org 
tel: +48 575 990 977

 

Zadanie publiczne pn. „Trening umiejętności społecznych dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

 

Zapisy na projekt

zgoda

12 + 2 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content