Ursynów- dzielnica wolna od uzależnień

„Ursynów- dzielnica wolna od uzależnień” to projekt, który ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wśród seniorów zamieszkujących Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy.

Działania polegają na prowadzeniu:

  1. grup samopomocowych (prowadzone również online, w szczególności w sytuacji zagrożenia epidemicznego);
  2. warsztatów profilaktycznych dla seniorów
  3. działań informacyjnych na rzecz seniorów.

Realizacja projektu ma na celu:

  1. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie wśród seniorów Dzielnicy Ursynów m.st.
  2. Przeciwdziałanie problemom alkoholowym wśród seniorów.
  3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
  4. Podniesienie świadomości na temat zagrożeń, które niesie za sobą nadmierne spożywanie alkoholu u seniorów.

Miejsce spotkań:

MAL ul. Kajakowa 12b.

 

Zgłoszenia do projektu:

Tel. 574 770 747

Mail: k.sienicka@fundacjalafontaine.org

 

       

Zapisy na projekt

zgoda

13 + 5 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content