Wolne Bemowo

„Wolne Bemowo” to program profilaktyczny polegający na poprowadzeniu przez trenerów naszej fundacji serii warsztatów profilaktycznych zorientowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie dzielnicy Bemowo.

Programem zostało objętych 200 osób w wieku 13-18 lat oraz rodzice dzieci z klas 7-8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z dzielnicy Bemowo.

Program zakłada cykl warsztatów poświęconych tematyce:

1)   Uzależnienie od środków psychoaktywnych – alkohol, narkotyki, dopalacze – mechanizmy uzależnienia, przyczyny, skutki;

2)   Uzależnienia behawioralne – mechanizmy uzależnienia, przyczyny, skutki;

3)   Uzależnienie od nikotyny, e – papierosy;

4)   Cyberuzależnienie i fonoholizm;

5)   Cyberprzemoc

Tematyka warsztatów jest dopasowana do każdej grupy na podstawie informacji i potrzeb zgłaszanych przez Dyrektorów szkół.

 

Co zyskują uczestnicy w projekcie?

Każde spotkanie trwa będzie 3 godziny dydaktyczne i obejmuje wykład, dyskusję i część warsztatową, na której uczestnicy:

  • poznają przyczyny i konsekwencje uzależnień;
  • uczą się, jak rozpoznawać emocje i jak sobie z nimi radzić;
  • uczą się, jak być asertywnym;
  • poznają alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.

Program przewiduje również spotkania z rodzicami, na których poznają specyfikę uzależnień wśród dzieci i młodzieży, przyczyny ich powstawania oraz sposoby zapobiegania (profilaktyka uzależnień w środowisku rodzinnym). Dowiedzą się również, gdzie szukać pomocy w przypadku, jeśli problem uzależnienia pojawi się w ich rodzinie lub już istnieje.

zajęcia dla uczniów i spotkania z rodzicami odbywają się w formie zdalnej.

Zgłoszenia do projektu:

Tel. 574 770 747

Mail: k.sienicka@fundacjalafontaine.org

 

Zapisy na projekt

zgoda

10 + 11 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content