Wsparcie uchodźców z Ukrainy – osób z niepełnosprawnościami

W ramach projektu oferujemy:

  1. Naukę jęz. polskiego dla uchodźców z Ukrainy – osób z niepełnosprawnościami oraz osób towarzyszących.
  2. Usługi tłumacza – wsparcie w sytuacjach wymagających sprawnego posługiwania się językiem polskim dla uchodźców z Ukrainy  – osób z niepełnosprawnościami

 

Projekt jest skierowany do:

  1. Obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniających łącznie następujące warunki:

– ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art.2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

 

– posiadają, w przypadku osoby pełnoletniej, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osoby małoletniej dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawi oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

  1. Osób towarzyszących – osoby towarzyszące Beneficjentom programu, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub był uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Status: Projekt realizowany  od listopada 2022 do czerwca 2023

Finansowanie:  Zadanie jest realizowane ze środków PEFRON

Zgłoszenia

  Zadzwoń do nas lub napisz i dowiedz się więcej. 

tel. 576 588 500

e-mail: z.hrianka@fundacjalafontaine.org 

Zadanie jest realizowane ze środków PEFRON

Zapisy na projekt

zgoda

11 + 15 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content