Wspólna siła

Termin realizacji zadania:  09.04.2024-15.12.2024.

 

Cele realizacji zadania :

 • Ograniczenie rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych.
 • Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat skutków przemocy oraz technik radzenia sobie ze stresem i traumą.
 • Stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla ofiar przemocy do dzielenia się doświadczeniami i uzyskania wsparcia emocjonalnego.
 • Zapewnienie profesjonalnej pomocy terapeutycznej ofiarom przemocy.
 • Wzmocnienie umiejętności samopomocy i mechanizmów radzenia sobie z traumą wśród uczestników.

Działania w ramach programu  :

 1. Indywidualne terapie dla ofiar przemocy:
  • Ocena indywidualnych potrzeb:  
  • Zastosowanie odpowiednich metod terapeutycznych
  • Bezpieczne otoczenie
  • Profesjonalne wsparcie  
  • Dostępność terapii
 2. Grupy wsparcia dla ofiar przemocy:
  • Tworzenie bezpiecznej przestrzeni: Organizacja grup wsparcia, gdzie uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i uczuciami bez obawy przed osądem.
  • Edukacja i świadomość: Przeprowadzanie sesji edukacyjnych na temat skutków przemocy, mechanizmów radzenia sobie oraz technik samopomocy.
  • Terapia grupowa: Realizacja sesji terapeutycznych, umożliwiających dzielenie się historiami, wzajemne wsparcie i naukę od siebie nawzajem.
  • Profesjonalne wsparcie: Grupy wsparcia prowadzone przez psychologów/psychoterapeutów

Działania projektowe skierowane są :

Mieszkańców z powiatu grójeckiego

 

Zapisy i więcej informacji:

 Numer telefonu: +48 537 109 531

 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

 

 #Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS, #porozumieniedlatrzeźwości

Masz pytania?

zgoda

7 + 15 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content