Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Dla kogo:  Program skierowany jest do dzieci i młodzieży przybyłych z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 r. mieszkających obecnie w Warszawie i uczęszczających do przedszkolu i szkół oraz korzystających z nauki zdalnej prowadzonej na terenie m.st. Warszawy i ich rodzin

Status: Projekt realizowany  od 16 stycznia do 31 marca

Finansowanie:  Program jest finansowany ze środków m. st. Warszawy

Opis projektu: Celem zadania jest wsparcie dzieci i młodzieży z Ukrainy i ich rodzin.

Podczas realizacji projektu zorganizowane zostaną integracyjne warsztaty artystyczne: zajęcia plastyczne, artystyczne, kreatywne, teatralne, podczas których dzieci poznają i będą rozwijać swoje talenty i pasje artystyczne. Warsztaty te będą sprzyjały rozwojowi zdolności manualnych oraz osiąganiu satysfakcji z własnoręcznie wykonywanej pracy. Takie aktywności bardzo podnoszą wiarę w siebie i swoje możliwości.

Dodatkowo twórczość plastyczna jest jednym z ulubionych sposobów na wyrażanie siebie co ułatwia zaangażowanie w proponowane aktywności i korzystanie z nich w pełnym wymiarze. Zajęcia artystyczne będą obfitowały w różnorodne formy i metody pracy aby każdy uczestnik miał możliwość odnalezienia tego co jest mu najbliższe w szeroko pojmowanej sztuce.

Warsztaty te będą pomagały dzieciom i młodzieży w procesie adaptacji do nowych warunków życia, w rozwiązywaniu problemów wieku dorastania, takich jak konfliktowe relacje z rówieśnikami, w podniesieniu samooceny i poczucia własnej wartości a także w rozbudowywaniu sieci wsparcia.

 

Zgłoszenia

  Zadzwoń do nas lub napisz i dowiedz się więcej. 

tel. 574-770-747

e-mail: m.ciupa@fundacjalafontaine.org 

„Zadanie publiczne realizowane ze środków m. st. Warszawy”

Zapisy na projekt

zgoda

8 + 2 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content