Zajęcia artystyczne
i edukacyjne dla dzieci
z Ukrainy

Cel zadania: realizacja działań edukacyjno-wychowawczych w punkcie przy ul. Towarowej 25a

Zadanie zostanie zrealizowane poprzez:

– organizację zajęć edukacyjnych (warsztaty umiejętności społecznych – nauka takich  kompetencji jak: radzenie sobie z trudnymi emocjami (złością, smutkiem, agresją), rozwiązywaniem konfliktów, nawiązywanie kontaktów rówieśniczych, współpraca w grupie, komunikacja, asertywność

– organizację warsztatów artystycznych sprzyjających rozwojowi zdolności manualnych, podnoszeniu wiary w siebie i własne możliwości

 

Miejsce realizacji zadania: Centrum Edukacji i Rozwoju ul. Towarowa 25a w Warszawie

 

Grupa docelowa: dzieci i młodzież w wieku szkolnym, która przybyła z Ukrainy po 24 lutego 2022 r., mieszkająca obecnie w Warszawie / ucząca się w warszawskich szkołach / korzystająca z edukacji zdalnej prowadzonej na terenie m.st. Warszawy.

Termin realizacji zadania publicznego: 18 lipca – 15 września 2022 r.

Informacje pod numerem telefonu: 575 107 138

Projekt finansowany z m. st. Warszawy.

 

  

Zapisy na projekt

zgoda

2 + 11 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content