Informujemy, że w dniu 11.09.2023r. Fundacja “La Fontaine” zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została zawarta na mocy uchwały nr 1224/421/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10.07.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023-2025 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pod tytułem „Wsparcie rodzin w realizacji opiekuńczo-wychowawczych” (UMOWA NR 25/MCPS/09/2023/B/PZ).Zarząd Województwa Mazowieckiego finansuje zadanie w kwocie:183 300,00 (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych ).

Skip to content