Masz prawo uzyskać wsparcie

 

Zadanie ma na celu:

1) poprawę jakości życia, poziomu funkcjonowania społecznego oraz integracji ze społecznością lokalną osób dorosłych z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi; 

2) zwiększenie dostępności i skuteczności dostępnych form wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi; 

3) wyznaczanie kierunków działań dla podmiotów i instytucji zajmujących się pomocą i oparciem społecznym dla osób dorosłych z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi; 

4) podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ogółu społeczeństwa o charakterze destygmatyzacyjnym na temat zaburzeń lękowo-depresyjnych i ich skutków u osób dorosłych w celu zmiany postrzegania tych osób przez społeczeństwo; 

5) zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie oparcia społecznego dla osób dorosłych z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi.

 

Projekt składać się będzie z następujących części: 

1) prowadzenie grupy wsparcia dla osób cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne – Prowadzenie terapii grupowej w formie grupy wsparcia, kierowanej do osób cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne. Zajęcia prowadzone przez pedagoga, psychologa lub terapeutę w wymiarze 10 godzin – 1 grupa  

 

  2) indywidualne konsultacje z asystentem zdrowienia – prowadzenie indywidualnych zajęc z asystentem zdrowienia – mające na celu wsparcie terapeutyczne i poradnictwo osób cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne. Zajęcia prowadzone przez asystenta zdrowienia. W wymiarze łącznym 100 godzin 

 

3) Szkolenia dla pracowników instytucji pomocowych z udziałem przedstawicieli instytucji realizujących formy pomocy i oparcia społecznego dla osób dorosłych z zaburzeniami lękowo depresyjnymi – 10 godzin szkolenia, zakończone certyfikatem potwierdzającym nabyte kwalifikacje. Szkolenie zorganizowane będzie dla 20 uczestników. 

 

4) Warsztaty edukacyjne dla rodzin osób dorosłych z zaburzeniami lękowo -depresyjnymi – 3 warsztaty w wymiarze 4 godzin każde, łącznie 12 godzin.   

  

 

 

Zgłoszenia do projektu:

a.licygiewicz@fundacjalafontaine.org 
tel: +48 575 990 977

 

„Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

 

Zapisy na projekt

zgoda

1 + 14 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content