„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

WAŻNE! Projekt AOON edycja 2021 został zakończony
z dniem 30.11.2021 r.

Szanowni Państwo,

Od 25.06.2021 realizujemy  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021”, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:

wartość dofinansowania – 745 185,50 zł

 całkowita wartość zadania – 745 185,50 zł

Celem Programu jest:

 • wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla  osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  albo orzeczenie równoważne oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu
  w życiu społecznym;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami;
 • umożliwienie uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Program skierowany jest do osób mieszkających na terenie m.st. Warszawy:

 • posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta wspierającego uczestnika Programu w wykonywaniu codziennych aktywnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wydawanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), które  wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Zadania asystenta osób niepełnosprawnych:

 • Ograniczenie skutków niepełnosprawności;
 • Stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności,
  umożliwienie jej realizowania prawa do niezależnego życia;
 • Pomoc przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie im uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu?

 •  Zapoznaj się z zasadami realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021.
 • Zapoznaj się z regulaminem świadczenia usług Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021.
 • Skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu.
 • Wypełnij dokumenty przystąpienia do Programu, które znajdziesz poniżej.
 • Dołącz kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych).

Zapraszamy do skorzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

Usługi asystenta są bezpłatne.

Niezbędne załączniki i informacje o projekcie do pobrania poniżej 

   

  Karta zgłoszenia edycja 2021

  Oświadczenie edycja 2021

  Załącznik edycja 2021

  Zasady programu edycja 2021

  Regulamin edycja 2021

  Masz pytania – napisz do nas

  zgoda

  10 + 2 =

  Nazwa

  Fundacja
  „La Fontaine”

  Email

  kontakt@fundacjalafontaine.org

  Adres

  ul. Wandy Rutkiewicz 2
  02-956 Warszawa

  Dane podatkowe

  NIP: 9512490265

  KRS: 0000803867

  REGON: 38436053100000

  Nr rachunku bankowego: 

  14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

  Skip to content