Świadomy Senior – Świadomy Konsument

Powiaty objęte programem to: żyrardowski, piaseczyński, wołomiński, warszawski zachodni, grójecki, sochaczewski

Zadanie polega na prowadzeniu edukacji konsumenckiej, w szczególności przez wprowadzenie elementów wiedzy konsumenckiej podczas spotkań dla osób starszych w szczególności narażonych na wykluczenie cyfrowe. Celem zadania jest w szczególności: 

 1) Rozpowszechnianie wiedzy na temat praw konsumentów wśród seniorów. 

2) Organizacja cyklu spotkań na temat metod rozpoznawania i unikania nieuczciwej konkurencji oraz ryzyka nierzetelnych
     praktyk oraz oszustw podczas różnego rodzaju prezentacji produktowej.

  3) Aktywizacja uczestników zadania mająca na celu pogłębienie ich świadomości konsumenckiej.  

 

W ramach niniejszego zadania zrealizowany zostanie  program szkoleń, spotkań informacyjnych podnoszących kompetencje i wiedzę z zakresu świadomości konsumenckiej: Warsztaty dla seniorów liczyć będzie łącznie 60 godzin  szkoleniowo warsztatowych

 

Powiaty objęte programem to: żyrardowski, piaseczyński, wołomiński, warszawski zachodni, grójecki, sochaczewski  

 

 

Zgłoszenia do projektu:

a.licygiewicz@fundacjalafontaine.org 
tel: +48 575 990 977

 

Zadanie publiczne pn. Świadomy Senior – Świadomy Konsument dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zapisy na projekt

zgoda

4 + 8 =

Nazwa

Fundacja
„La Fontaine”

Telefon

+48 574 770 747

Email

kontakt@fundacjalafontaine.org

Adres

ul. Wandy Rutkiewicz 2
02-956 Warszawa

Dane podatkowe

NIP: 9512490265

KRS: 0000803867

REGON: 38436053100000

Nr rachunku bankowego: 

14 1940 1076 3204 7864 0000 0000

Skip to content