Informujemy, że w dniu 15 maja 2023r. Fundacja “La Fontaine” zawarła umowę z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Umowa została zawarta na mocy uchwały nr 639/402/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18.04.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023-2025 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego pod tytułem „Terapia poznawczo-behawioralna dla dzieci i młodzieży” (UMOWA NR 6/MCPS/05/2023/A/PUZ-I).Zarząd Województwa Mazowieckiego współfinansuje zadanie w kwocie:75 000,00 (słownie:siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych ) ,łączna wartość zadania wyniesie 84 000,00 ( osiemdziesiąt cztery tysiące złotych ).

Skip to content