Masz prawo uzyskać wsparcie

Masz prawo uzyskać wsparcie

Masz prawo uzyskać wsparcie   Zadanie ma na celu: 1) poprawę jakości życia, poziomu funkcjonowania społecznego oraz integracji ze społecznością lokalną osób dorosłych z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi;  2) zwiększenie dostępności i skuteczności dostępnych form...
Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych Trening umiejętności społecznych ma na celu nauczenie jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi, jak współpracować w grupie.   Prowadzone zajęcia i realizacja działania będą...
Po lepsze jutro

Po lepsze jutro

Po lepsze jutro Celem projektu jest prowadzenie działań na rzecz zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez przeprowadzenie programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie W ramach projektu przewidziane są: 1) spotkania grupy wsparcia dla osób stosujących...
Wsparcie uchodźców z Ukrainy – osób z niepełnosprawnościami

Wsparcie uchodźców z Ukrainy – osób z niepełnosprawnościami

Wsparcie uchodźców z Ukrainy – osób z niepełnosprawnościami Przeczytaj po ukraińsku „Wsparcie uchodźców z Ukrainy – osób z niepełnosprawnościami”. W ramach projektu oferujemy: Naukę jęz. polskiego dla uchodźców z Ukrainy – osób z niepełnosprawnościami oraz osób...
Підтримка біженців з  України – людей з інвалідністю

Підтримка біженців з України – людей з інвалідністю

Підтримка біженців з України людей з інвалідністю Przeczytaj po polsku В рамках проекту ми пропонуємо: Вивчення польської мови для біженців з України  – людям з обмеженими можливостями та  їх супроводжуючих. Послуги асистента особі  з інвалідністю – ряд...